Istoric

Scurt istoric al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu". Trepte în devenirea liceului.

       Punct de referinţă în peisajul învăţământului maramureşean, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" se află în pragul unei jumătăţi de veac de existenţă.

       Centrată pe triada exigenţă-performanţă-reuşită, instituţia noastră vine în faţa doritorilor cu o ofertă profund ancorată în realităţile timpurilor moderne. Prin formarea unor aptitudini, a unor competenţe şi a unor mecanisme cognitive capabile să ofere cursanţilor săi şanse de reuşită, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" reprezintă echivalentul calităţii în educaţie.

       Implicarea în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, calitatea corpului profesoral şi strategia managerială de-a lungul timpului, dar şi a elevilor ce i-au urmat cursurile fac din Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" o şcoală europeană, cu o personalitate puternică şi caracter profesionist.

      Recunoaşterea succesului actului educaţional s-a concretizat în anul 2002 prin acordarea Diplomei de Excelență de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Trepte în devenirea liceului

      În istoria Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu" se menţionează anul 1962 ca an al înființării sale. Realităţile socioeconomice de atunci au impus existența unui liceu teoretic, care să aibă în componenţa sa deopotrivă clase reale şi umaniste. Denumirea iniţială a fost Şcoala Medie Nr. 3, instituția respectivă funcţionând în anul de învățământ 1962-1963 în actuala clădire a Şcolii cu Clasele I-VIII „Lucian Blaga", de pe strada Progresului.

      În 1965, îşi schimbă numele în Liceul de Cultură Generală Nr. 3, titulatură sub care va funcţiona până în anul 1976.

      Pe măsura evoluţiei populaţiei şcolare, dar şi a contextului social, pentru o perioadă scurtă (1976-1977), instituţia se va numi Liceul Real Umanist Nr. 1; apoi, până în 1980, Liceul de Matematică-Fizică Nr. 1. La începutul anilor '80, într-un cadru cu profunde accente muncitoreşti, denumirea şcolii se schimbă în Liceul Industrial Nr. 8, titulatură sub care va funcţiona până în 1990.

      Revoluţia din Decembrie 1989 a deschis noi perspective identitare. Ca toate sferele vieţii socioeconomice, şi învăţământul a intrat într-o continuă reformă. Astfel, s-a găsit de cuviinţă identificarea unui patron spiritual al acestui spațiu generator de cunoaştere. Opţiunea s-a îndreptat spre cel supranumit "Leul de la Şişeşti".

      Anul şcolar 1990-1991 aduce din această perspectivă o nouă denumire: Liceul „Vasile Lucaciu". Cel puţin două au fost motivele pentru care numele acestui luminător de suflete a devenit patronul spiritual al instituţiei noastre: calitatea individuală şi poziționarea sa în arealul din imediata noastră vecinătate - Şişeşti.

      Trei paliere definitorii ale personalităţii sale - moralitatea ireproşabilă, demnitatea politică şi naţională, militantismul dovedit în europenizarea problemei româneşti, prin forţa oratorică şi prin luciditatea argumentelor expuse în diverse ocazii - s-au transmis prin puterea exemplului instituţiei noastre.

      În perioada 1991-1999, şcoala a fost redenumită (Liceul Teoretic „Vasile Lucaciu"), iar din 1999, ca o recunoaştere a calităţii actului educaţional, implicit a performanţelor şcolare, instituţiei i se va atribui titulatura de colegiu național.

      Dotarea de excepţie (laboratoare de informatică, de fizică și de chimie; cabinete de limbi străine, de istorie, de biologie, de asistență psihopedagogică, de literatura română, de jurnalism; sală de sport, sală festivă, centru de excelență pentru calitatea în educație, cabinet medical; centru de documentare și informare, bibliotecă școlară cu peste 35.000 de volume) contribuie, de asemenea, la calitatea de instituţie reprezentativă a şcolii noastre, cu valenţe naţionale şi internaţionale.