Echipa managerială

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PE ANUL ŞCOLAR 2023-2024
PREŞEDINTEprof. SĂLĂJAN SIMONAdirector
MEMBRU 1prof. APOSTOL ANCAdirector adjunct
MEMBRU 2prof. BONTO ALINA profesor în unitate
MEMBRU 3prof. RADU MARGARETAprofesor în unitate
MEMBRU 4prof. PINTEA MANUELAprofesor în unitate
REPREZENTANT AL PRIMARULUIPOP DANIEL
REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI LOCALDUMA MIHAELA
REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI LOCALIGNAT OVIDIU
REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI LOCALLUPŞA CĂLIN
REPREZENTANȚI AI PĂRINȚILORLIBOTEAN IONELApreşedinte al Asociaţiei de Părinţi pe şcoală
REPREZENTANŢI AI PĂRINŢILORGIURGIU ADRIANAreprezentant al părinţilor
REPREZENTANT AL ELEVILORCHENDE MIHAELAreprezentant al elevilor
OBSERVATORprof. PODINĂ DENISAlider sindical în unitatea şcolară din partea SLÎMM
OBSERVATORprof. MATIAŞ CARMENlider sindical în unitatea şcolară din partea FSE
SECRETARprof. FĂZĂCAȘ ANETAprofesor în unitate

Coordonatorii ariilor curriculare pe anul şcolar 2023-2024

Nr. crt. Aria curriculară Discipline Nume
1LIMBĂ ŞI COMUNICARELimba şi lit. română, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană prof. DORLE ALINA
2MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢEMatematică, Fizică, Chimie, Biologie prof. SANDU LUCIA
3OM ŞI SOCIETATEIstorie, Geografie, Ştiinţe socio-umane, Religieprof. ŞOVAGO  ADRIAN
4ARTEEducaţie muzicală, Educaţie plasticăprof. DONCA SILVIA
5EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTEducaţie fizicăprof. CATRICICĂU ADRIAN
6TEHNOLOGIIInformatică, Educaţie tehnologică şi de specialitateprof. MAIDAN ALIN
7CONSILIERE ŞI ORIENTAREConsiliere şi orientarepsih. șc. DONCA SIMONA

RESPONSABILI AI COMISIILOR METODICE / ŞEFI DE CATEDRĂ

Nr. crt. Catedra Nume
1Limba şi literatura română, Limba latinăprof. DORLE ALINA
2Limba englezăprof. CZIBERE DOINA
3Limba germanăprof. PÎRVU GABRIELA
4Limba francezăprof. FĂZĂCAȘ ANETA
5Matematicăprof. SANDU LUCIA
6Fizicăprof. MĂRIEŞ  GABRIELA
7Chimieprof. COVACI MAGDALENA
8Biologieprof. MATIAŞ CARMEN
9Istorie, Ştiinţe socio-umane, Religieprof. ŞOVAGO  ADRIAN
10Geografieprof. CARDOŞ LAURA
11Educaţie muzicală, Educaţie plasticăprof. DONCA SILVIA
12Educaţie fizicăprof. CATRICICĂU ADRIAN
13Informatică, Educaţie tehnologică şi de specialitateprof. MAIDAN ALIN
14Consiliere şi orientarepsih. șc. DONCA SIMONA

 


 

Declaratia de avere_director - 2023

Declaratia de interese_director - 2023

 

Declaratie de avere_director adjunct - 2023

Declaratie de interese_director adjunct - 2023

 


 

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 31.03.2024, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2023, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2022, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 31.03.2022, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2021, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 31.03.2021, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2020, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2019 conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 31.03.2018 conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Veniturile brute realizate de către personalul unității școlare la 30.09.2017, conform art.33 din legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice