Educaţie

Regulamente

ROI Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" - 2017

Statutul elevului

Regulament – clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv / bilingv

Orar 2020-2021

Orarul claselor, orarul cadrelor didactice pentru anul şcolar 2020-2021
Orar - secretariat, contabilitate, cabinet psihologic, cabinet medical

Pagina 1 din 2

CNVL pe Facebook