Baza materială

 • Centrul de Documentare şi Informare (CDI)
  (televizor color, video, laptop, videoproiector, calculatoare conectate la Internet, scanner, copiator, CD - player, radiocasetofon, bază de date electronică a publicaţiilor şi a cititorilor)
 • biblioteca (peste 34000 de publicaţii, printre care figurează şi Enciclopedia „Britannica" - 31 volume, Enciclopedia în culori „Larousse" - 22 volume, Enciclopedia „Universalis" - CD-ROM, softuri educaţionale)
 • patru laboratoare de informatică (peste 130 calculatoare conectate la Internet, 9 laptop-uri, wireless)
 • două laboratoare de fizică
 • trei cabinete de limbi moderne (limba engleză, limba franceză, limba germană)
 • un laborator de chimie și un cabinet de chimie
 • sală de sport complet renovată
 • sală festivă
 • cabinet de consiliere psihopedagogică
 • cabinet medical
 • un laborator de biologie
 • un cabinet de matematică
 • un cabinet de limba română