Evaluări Naționale în Educație - Informatica & TIC & CD

Etapa I (28 ianuarie - 3 februarie 2012)
28 ianuarie (începe la ora 9:00) - 3 februarie 2012 (până la ora 21:00)

Informatica & TIC & CD

Evaluarea se desfăşoară integral online, atât în cadrul Centrului de Evaluare (C.E.) utilizând calculatoarele din laboratoarele de informatică, cât şi acasă/altă locaţie, unde elevii au acces la calculator şi internet.

Discipline evaluate:

  • Informatică Intensiv/Neintensiv - clasele IX – XII (la clasa a XII-a, informatică, subiectele vor fi în spiritul (structură) celor de bacalaureat)
  • TIC – clasele II-XII
  • Competenţe digitale – un singur subiect pentru clasele X, XI şi XII (pt. pregătirea ex. de Competențe digitale - Bacalaureat)

Programa, structura subiectelor pentru fiecare disciplină/nivel, cerinţele tehnice necesare desfăşurării evaluării, precum şi alte informaţii se pot consulta pe site-ul http://www.evaluare-edu.ro.

Înscrierea se poate face până în data de 27 ianuarie 2012, astfel:

  • la profesorul de la clasă (caz, în care plata taxei de evaluare se face direct la profesor sau la Administratorul de Test din Centru de Evaluare);
  • direct pe site (caz, în care plata taxei de evaluare se face prin transfer bancar sau depunere în contul Fundaţiei: informaţii suplimentare pe site).

Centru de evaluare: CEINF94 Colegiul Național “Vasile Lucaciu”
Administrator Test: Prof. Claudia Mihalyi

Mai multe informații