Anunț - concurs post didactic

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, str. Culturii, nr. 2, telefon: 0262/211943, 216277, organizează în data de 23 februarie 2012, ora 1000, concurs (probă scrisă) pentru ocuparea unui post didactic (9 ore) la disciplinele socioumane (economie, educaţie antreprenorială), pe perioadă determinată (februarie – iunie 2012).

Înscrierile se fac la secretariatul liceului, de luni până vineri, între orele 800-1500, până în data de 22.02.2012. Candidaţii vor fi prezenţi cu o oră înaintea începerii probei.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

  • cerere;
  • CV – model european;
  • copie xerox după actele de studii;
  • copii xerox după actele de stare civilă;
  • copii xerox după perfecţionări / grade didactice;
  • carnet de muncă în original sau copie / adeverinţă-tip vechime;
  • adeverinţă medicală şi aviz psihologic.

Director,
prof. dr. Delia-Felicia Pop