Posturi vacante / rezervate

Vă aducem la cunoştinţă că în urma introducerii tuturor posturilor/ catedrelor, inclusiv a orelor răzleţe, în Proiectul de încadrare al Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare pentru anul şcolar 2012-2013, în concordanţă cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011 şi modificată prin OMECTS nr. 3157/ 2012 şi cu Centralizatorul, vom avea disponibile (vacante / rezervate) următoarele posturi:

Cod post Nivel de invatamant Disciplina postului Tipul de curicullum: Trunchi comun Detalii Viabilitate Statut post Post  complet Observatii
1642 LICEAL FIZICA-CHIMIE 13
(8 FIZICĂ +
5 CHIMIE)
6 ORE FIZICĂ
(REZERVATE 2 ANI)
+ 2 ORE FIZICĂ
(VACANTE 1 AN) +
5 ORE CHIMIE
(VACANTE 1 AN)
1 Rezervat Nu TITULAR ÎN 2 ŞCOLI (TESILEANU L.) ÎN CONCEDIU PT. CREŞTEREA COPILULUI (până la 31.08.2013)
1643 LICEAL SOCIOUMANE 21 LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE, ECONOMIE, PSIHOLOGIE, FILOSOFIE 1 Rezervat Da TITULAR (ANDREICA N.) ÎN CONCEDIU PT. CREŞTEREA COPILULUI (până la 31.08.2013)
1756 CENTRE DE DOCUMENTARE SI INFORMARE PROFESOR DOCUMENTARIST 18
4 Vacant Da
2025 LICEAL RELIGIE GRECO-CATOLICA 7
1 Vacant Nu
2027 LICEAL EDUCATIE MUZICALA 18
1 Vacant Da
2031 LICEAL LIMBA SI LITERATURA ROMANA 8
1 Vacant Nu

 

DIRECTOR,
prof.dr. DELIA-FELICIA POP