Informaţii privind admiterea în clasa a V-a 2012-2013


Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare oferă pentru absolvenţii învăţământului primar din promoţia 2011-2012 două clase a V-a pentru anul şcolar 2012-2013.

 

I. ÎNSCRIERILE se fac la secretariatul colegiului.

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează la secretariat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • adeverinţă de la medicul de familie („clinic sănătos");
 • avizul epidemiologic (do¬vada vaccinărilor) de la medicul şcolar.

 

II. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PENTRU OCUPAREA LOCURILOR

 1. Selecția elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi după modelele din broşură, la următoarele discipline:
  • matematică;
  • limba română;
  • limba engleză.
 2. Fiecare probă va dura 30 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
 3. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obținute la disciplinele matematică și română.
 4. La limba engleză, elevii primesc calificativul ADMIS dacă obțin minimum nota 6 (șase), notă care va fi luată în considerare drept criteriu de departajare în caz de egalitate a mediilor de admitere.
 5. Elevii cu note sub 5 (cinci) la disciplinele matematică sau română sunt declaraţi RESPINŞI.
 6. Media minimă de admitere este 6 (șase).

 

III. CALENDAR

Înscrierea candidaţilor:

2 mai 2012 - 22 iunie 2012;

Cursuri de pregătire (opțional):

12, 19, 26 mai şi 2, 9 iunie, între orele 9:00-12:00;

Testarea elevilor:

22 iunie 2012, începând cu ora 13:00 (prezența la 12:30);

Repartizarea pe clase

Ocuparea locurilor se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor, după următorul algoritm:

Clasa a V-a A Clasa a V-a B
1 (prima medie) 2 și 3 (următoarele două medii)
4 și 5 (.....) 6 și 7 (...)
8 și 9 ....  
   
48 și 49 50 (ultima medie)

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262-211943 / 0262-216277).

Mult succes!