Consultaţii matematică - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centru Universitar Nord Baia Mare

Departamentul de Matematică-Informatică din cadrul CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, organizează GRATUIT CONSULTAŢII în vederea pregătirii concursului de admitere, din iulie 2012, la programele de studii: calculatoare, construcţii civile, industriale şi agricole, măsurători terestre şi cadastru, pentru care, la concursul de admitere, este prevăzut test grilă la matematică.

Pot participa,de asemenea, la acest program de consultaţii şi candidaţii care doresc să susţină examen de admitere la facultăţile din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, unde este obligatorie proba test grilă la matematică

Testul grilă de matematică va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la admiterea de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, deci inclusiv candidaţii pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Consultaţiile se vor desfăşura în sala P1, din strada Dr. Victor Babeş, nr. 62 A, din Baia Mare, între orele 10:00 – 14:00, după următorul program:

Nr. crt. Tema lecţiei Cadrul didactic Data
1. Primitive Conf.univ.dr. Dan Bărbosu 12.05.2012
2. Limite de funcţii. Continuitate Conf.univ.dr. Dan Bărbosu
3. Stucturi algebrice Conf.univ.dr. Dan Bărbosu
4. Şiruri Conf.univ.dr. Dan Bărbosu
5. Matrice. Determinanţi Conf.univ.dr. Dan Bărbosu
6. Calcul Integral Conf.univ.dr. Ioana Taşcu 19.05.2012
7. Geometrie analitică Conf.univ.dr. Ioana Taşcu
8. Funcţii derivabile Conf.univ.dr. Ioana Taşcu
9. Aplicaţii ale calculului diferenţial şi integral Conf.univ.dr. Ioana Taşcu
10. Polinoame şi ecuaţii algebrice Conf.univ.dr. Ioana Taşcu
11. Trigonometrie Conf.univ.dr. Ioana Taşcu

În data de 26.05.2012, între orele: 10:00 – 13:00, se organizează
SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Testul de matematică pentru simularea examenului de admitere 2012 constă din 45 de întrebări tip grilă similare cu problemele din culegerea "TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ - Admiterea 2012".

Pentru a putea participa la simulare, sunt necesari urmatorii paşi:

1. INSCRIEREA se face in perioada 07.05.2012 - 25.05.2012, astfel:

  • secţiunea Sinumate admitere 2012;
  • La secretarialtul Facultăţii de Inginerie, strada Dr. Victor Babeş, nr. 62A, luni-vineri, ora 9-14.

2. PLATA TAXEI de 50 RON, care se poate face astfel:

  • prin mandat poştal sau prin ordin plată, menţionând numele, prenumele şi CNP-ul persoanei care va participa la test precum şi urmatoarele informatii: UTCN-Centru Universitar Nord din Baia Mare, cod fiscal 3825886, cont RO42TREZ436504601X000250 Trezoreria Baia Mare şi destinaţia taxei "taxă simulare test admitere 2012";
  • numerar, la Casieria CUNBM din strada Dr. Victor Babeş, nr. 62A, luni-joi, între orele:8:00-9:30 şi 11:00-15:00, vineri între orele: 8:00-9:30 şi 11:00 – 13:00.

3. PREZENTAREA la susţinerea testului se face în ziua de 26.05.2012, ora 9:00 pe strada Dr. Victor Babeş, nr 62A, cu actul de identitate şi documentul în original care dovedeşte achitarea taxei.

IMPORTANT! Pentru cei interesaţi care nu au reuşit să se înscrie sau să plătească taxa de simulare, PREZENTAREA la susţinerea testului se face în ziua de 26.05.2012, ora 8:30 pe strada Dr. Victor Babeş, nr.62 A, cu actul de identitate şi contravaloarea taxei pentru simulare (50 RON).

 

Alte informaţii:

Facultatea de Inginerie, telefon: 0362401265

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu, telefon: 0362401266.

Descarcă