Admiterea în clasa a V-a - 2016-2017

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare oferă pentru absolvenţii învăţământului primar din promoţia 2015-2016 două clase a V-a pentru anul şcolar 2016-2017. Clasele vor avea profil de studiu intensiv al limbii engleze, respectiv al limbii germane.

I. ÎNSCRIERILE se fac la secretaria­tul colegiului.

Documente necesare:

  • - cerere-tip (se completează la secretariat);
  • - copie după certificatul de naştere;
  • - copie după cărţile de identitate ale părinţilor;
  • - adeverinţă de la medicul de familie („clinic sănătos");
  • - avizul epidemiologic complet.

 

II. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PEN­TRU OCUPAREA LOCURILOR

  1. Selecţia elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi după modelele din broşură, la disciplinele matematică şi limba română;
  2. Fiecare probă va dura 45 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
  3. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obţinute la cele două discipline.
  4. Elevii cu note sub 6 (şase) la oricare din cele două discipline sunt declaraţi RESPINŞI.

 

III. CALENDAR

Înscrierea candidaţilor:

1 aprilie - 20 mai 2016;

Cursuri de pregătire (opțional):

07, 14 şi 21 mai, între orele 9:00-11:00;

Testarea elevilor:

28 mai 2016, ora 9:00 (prezenţa la 8:30). Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării.

Repartizarea pe clase

Ocuparea locurilor se va realiza în funcție de ordinea descrescătoare a mediei de admitere, ținând cont și de opțiunile de pe fișa de înscriere.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262­211943.