Informații DELF 2017

Rezultate DELF 2017

Atestatele DELF 2017 vor putea fi ridicate de la serviciul contabilitate al Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, începând de luni, 3 iulie 2017, între orele 9:00 – 13:00.

Pentru ridicarea atestatului este obligatorie prezentarea cărții de identitate a posesorului.
În cazul elevilor care nu dețin CI, se va prezenta carnetul de elev, ștampilat, semnat și cu fotografie.