Admiterea în clasa a V-a - 2018-2019

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu" Baia Mare oferă pentru absolvenţii învăţământului primar din promoţia 2017-2018 două clase a V-a pentru anul şcolar 2018-2019. Diferenţa dintre cele două clase va fi făcută de studiul limbii franceze sau al limbii germane, la limba secundară.

 

I. ÎNSCRIERILE se fac la secretariatul colegiului.

Documente necesare:

  • cerere-tip (se completează la secretariat sau se descarcă de pe site-ul CNVL);
  • copie după certificatul de naştere.

La confirmarea locului, dosarul elevilor admişi va fi completat cu următoarele:

  • copie după cărţile de identitate ale părinţilor;
  • adeverinţă de la medicul de familie („clinic sănătos");
  • avizul epidemiologic complet.

 

II. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PENTRU OCUPAREA LOCURILOR

  1. Selecţia elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi după modelele din broşură, la disciplinele matematică şi limba română.
  2. Fiecare probă va dura 45 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
  3. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obţinute la cele două discipline.
  4. Elevii cu note sub 5 (cinci) la oricare din cele două discipline sunt declaraţi RESPINŞI.
  5. Media minimă de admitere este 6 (şase).

 

III. CALENDAR

Înscrierea candidaţilor:

16 - 30 aprilie 2018

Cursuri de pregătire (opțional):

14, 21 şi 28 aprilie, între orele 9:00-11:00

Testarea elevilor:

05 mai 2018, ora 9:00 (prezenţa la 8:30).

Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării.

Repartizarea pe clase:

Ocuparea locurilor se va realiza în funcție de ordinea descrescătoare a mediei de admitere, ținându-se cont și de opțiunile de pe fișa de înscriere.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262¬.211943, 0730.123630.