Evaluare Națională 2020

Documente care reglementează organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2020:

  • OMEN 4916_2019  privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC 4248/2020
  • OMEC 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020 - Anexa 1 - programe pentru evaluarea națională.
  • Ordinul 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.
  • Ordinul 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 in unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și în toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
  • HR 26361/14.02.2020 - Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru  absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020.
  • OMEC 4317/21.05.2020 pentru modificarea și completarea OMEC 4948/2019 - privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat anul școlar 2020-2021.

Mai multe informații găsiți pe site-ul ISJMM, la secțiunea Evaluare Națională.