Cereri pentru înscriere în clasa a IX-a - an școlar 2020-2021

La profilul matematică-informatică repartizarea la cele 4 clase, ale codului 123, se face ținând cont de media de admitere și optiunile exprimate la completarea fișei de înscriere(se face numerotarea de la 1 la 4, în ordinea preferinței de repartizare la clasele respective, 1 fiind clasa la care se dorește cu prioritate, ș.a.m.d).

Același principiu se va respecta și la completarea fișei pentru cele 2 clase ale profilului știinte ale naturii.