Admiterea în clasa a V-a - 2021-2022

Informații privind admiterea în clasa a V-a - 2021-2022

Fișa de înscriere - 2021-2022

 

INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A V-A - 2021-2022

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare organizează admiterea la clasa a V-a, în  limita a 50 de  locuri (2 clase), aprobate prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022. Diferenţa dintre cele două clase va fi făcută de studiul limbii engleze sau al limbii germane, la limba principală.

 1. ÎNSCRIERILE se fac la secretaria­tul colegiului.

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează la secretariat sau se descarcă de pe site-ul CNVL);
 • copie după certificatul de naştere.

La confirmarea locului, dosarul elevilor admişi va fi completat cu următoarele:

 • copie după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • adeverinţă de la medicul de familie („clinic sănătos");
 • avizul epidemiologic complet.
 1. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PEN­TRU OCUPAREA LOCURILOR
  1. Selecţia elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi modelele din broşura 2020, la disciplinele matematică şi limba română. Săptămânal vor apărea pe site-ul colegiului modele de teste de antrenament la disciplinele de examen.
  2. Fiecare probă va dura 45 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
  3. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obţinute la cele două discipline.
  4. Media minimă de admitere este 6 (şase).
  5. Elevii cu note sub 5 (cinci) la oricare din cele două discipline sunt declaraţi RESPINŞI.

 

 1. CALENDAR

Înscrierea candidaţilor:             10 - 21 mai 2021

Testarea elevilor:                       29 mai 2021, ora 900 (prezenţa la 8,30).

         Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării.

Repartizarea pe clase:              

          Ocuparea locurilor se va realiza în funcție de ordinea descrescătoare a mediei de admitere, ținându-se cont și de opțiunile de pe fișa de înscriere.

         

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262­.211943.

Informaţiile  privind accesul candidaţilor în săli şi triajul epidemiologic, cu respectarea ordinelor în vigoare, vor fi precizate şi afişate în perioada 21-28 mai 2021.

În funcţie de contextul epidemiologic, pot surveni modificări în calendar, lucru pe care îl vom anunţa printr-o postare pe site-ul nostru.

 

Director, prof. Camelia-Laura Bogdan

Director adjunct, prof. Simona-Anca Sălăjan