Olimpiada de Limba germană, etapa județeană - 2022

Olimpiada de Limba germană, etapa județeană, va avea loc sâmbătă, 12 martie 2022, la Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Baia Mare.
Proba scrisă va începe la ora 9.00.
Accesul elevilor în sală se va face în intervalul orar 8.00-8.45 (conform programării afișate la avizierul unității de învățământ). Elevii se vor legitima cu:
- carnetul de elev cu fotografie și vizat pentru anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 14 ani) sau
- cu cartea de identitate, ca documente necesare profesorilor asistenți pentru identificarea elevilor participanți.
Redactarea lucrării se va face cu pix sau stilou cu cerneală neagră.