Admiterea în clasa a V-a - 2022-2023

Teste antrenament - clasa a V-a

Fișă înscriere, declarație părinte - 2022-2023

INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a - An școlar 2022-2023

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare organizează admiterea la clasa a V-a, în  limita a   52 de  locuri (2 clase), aprobate  prin  Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023. In ceea ce priveşte studiul limbilor moderne, limba principală va fi engleza, iar secundară franceză/germană.

ÎNSCRIERILE  se fac la secretaria­tul colegiului.

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează la secretariat sau se descarcă de pe site-ul CNVL);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal privind repartiția elevilor în clase (declarația se completează la secretariatul unității școlare);
 • copie după certificatul de naştere al elevului.

 

La confirmarea locului, dosarul elevilor admişi va fi completat cu următoarele:

 • copie după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • adeverinţă de la medicul de familie ("clinic sănătos");
 • avizul epidemiologic complet.

 

 1. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PEN­TRU OCUPAREA LOCURILOR
  1. Selecţia elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi testele de antrenament postate pe site-ul colegiului, la disciplinele matematică şi limba română. Fiecare probă va dura 45 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
  2. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obţinute la cele două discipline.
  3. Media minimă de admitere este 6 (şase).
  4. Elevii cu note sub 5 (cinci) la oricare din cele două discipline sunt declaraţi  RESPINŞI.

    

 2. CALENDAR
  • Înscrierea candidaţilor: 9 - 20 mai 2022
  • Pregătirea elevilor: se va realiza în cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” în următoarele date:
   • 07.05.2022, 14.05.2022 și 21.05.2022, începând cu ora 900.

 

Testarea elevilor:  28 mai 2022, ora 900  (prezenţa la 8,30).

         Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării.

Repartizarea pe clase:              

          Ocuparea locurilor se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, alternativ (primii doi elevi într-o clasă, următorii doi elevi în cealaltă clasă şi se continuă algoritmul, până la ocuparea tuturor locurilor).

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262­.211943.

 

Conducerea colegiului