Informații admitere în clasa a V-a - 2024-2025

Fișă înscriere, declarație părinte - 2024-2025

Procedura operațională privind admiterea în clasa a V-a - 2024

 

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare organizează admiterea la clasa a V-a, în  limita a   52 de  locuri (2 clase), aprobate  prin  Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2024-2025. In ceea ce priveşte studiul limbilor moderne, limba principală va fi engleza, iar secundară franceză/germană.

ÎNSCRIERILE  se fac la secretaria­tul colegiului.

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează la secretariat sau se descarcă de pe site-ul CNVL);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal privind repartiția elevilor în clase (declarația se completează la secretariatul unității școlare);
 • copie după certificatul de naştere al elevului.

 

La confirmarea locului, dosarul elevilor admişi va fi completat cu următoarele:

 • copie după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • adeverinţă de la medicul de familie („clinic sănătos");
 • avizul epidemiologic complet.

 

I. METODOLOGIA TESTĂRII ELEVILOR PEN­TRU OCUPAREA LOCURILOR

 1. Selecţia elevilor pentru cele două clase a V-a se va face în urma verificării cunoştinţelor, în conformitate cu programa şcolară şi testele de antrenament postate pe site-ul colegiului, la disciplinele matematică şi limba română. Fiecare probă va dura 45 de minute. Între probe va fi câte o pauză de 10 minute.
 2. Fiecare probă va fi notată de la 1 la l0. Media de admitere se va calcula pe baza notelor obţinute la cele două discipline.
 3. Media minimă de admitere este 6 (şase).
 4. Elevii cu note sub 5 (cinci) la oricare din cele două discipline sunt declaraţi  RESPINŞI.

 

 

II. CALENDAR

Înscrierea candidaţilor: 8 - 17 mai 2024 – la secretariatul colegiului

Pregătirea elevilor: se va realiza în cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” în următoarele date:

 • 11.05.2024 şi 18.05.2024, începând cu ora 900, câte o oră la fiecare disciplină.

 

Testarea elevilor:  25 mai 2024, ora 900  (prezenţa la 8,30).

         Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau copie după certificatul de naștere în vederea identificării.

Repartizarea pe clase:              

          Ocuparea locurilor se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, alternativ (primul clasat în prima clasă, următorii doi elevi în cealaltă, şi se continuă algoritmul, din doi în doi, până la ocuparea tuturor locurilor). În ceea ce priveşte repartizarea elevilor la limbile secundare, aceasta se va face alternativ (unul la limba franceză, următorul la limba germană şi tot aşa, până la completarea listelor, ambele clase având grupe atât de franceză, cât şi de germană la limba secundară).

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului (Baia Mare, str. Culturii, nr. 2) sau la telefon: 0262­.211943.

 

Conducerea colegiului